سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 510


راهنما
دعوت دوستان

سوال 510 | ۲۹ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در مستطیل زیر،  است. اندازه‌ی زاویه‌ی CMD  چند درجه است؟
 

پاسخ

  

90

 می‌دانیم هر زاویه‌ی مستطیل 90 درجه است.برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 1 با 0:0:32
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:33
50 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 3 با 0:0:36
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:36
62 بار نفر اول
223 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 5 با 0:0:48
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:56
20 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:58
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 9 با 0:1:13
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه