سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 513


راهنما
دعوت دوستان

سوال 513 | ۰۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل، اگر AB=AC  باشد، آن‌گاه   کدام است؟

پاسخ

  

125


مجموع زاویه‌های داخلی مثلث   است.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 2 با 0:0:24
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 3 با 0:0:25
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:0:26
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:31
20 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:34
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:37
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:40
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 9 با 0:0:49
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:0:55
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه