سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 516


راهنما
دعوت دوستان

سوال 516 | ۰۴ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل،  چه قدر است؟

پاسخ

  

73برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:24
50 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:26
62 بار نفر اول
223 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:34
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:36
20 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 5 با 0:0:37
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:0:39
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 7 با 0:0:44
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:49
6 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 9 با 0:1:31
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 10 با 0:1:33
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه