سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 513


راهنما
دعوت دوستان

سوال 513 | ۰۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ماکزیمم عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

4

                           

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:42
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:45
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 8 با 0:0:51
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 9 با 0:0:51
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 10 با 0:0:51
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 11 با 0:0:51
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 12 با 0:0:52
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 13 با 0:0:54
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 14 با 0:1:4
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه