سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 90


راهنما
دعوت دوستان

سوال 90 | ۰۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله و مسائل توصیفی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع دو برابر یک عدد طبیعی با عدد هشت، برابر با مربع همان عدد است. آن عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

4

عدد طبیعی مورد نظر را  فرض می‌کنیم:
 
توجه کنید که  عدد طبیعی نیست، پس غیر قابل قبول است.

برنده مسابقهمحمدرضا سیاهکالی

محمدرضا سیاهکالی

نفر 1 با 0:0:17
2 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:24
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 3 با 0:0:27
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:36
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 5 با 0:0:37
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 6 با 0:0:48
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 7 با 0:0:50
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
محمدرضا سیاهکالی  محمدرضا سیاهکالی
پاسخ
1 سال پیش
5 0

برنده شدم

تیم پشتیبانی پرگاس

آفرین به شما

ارسال دیدگاه