سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 90 | ۰۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع و معادله درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع دو برابر یک عدد طبیعی با عدد هشت، برابر با مربع همان عدد است. آن عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

4

عدد طبیعی مورد نظر را  فرض می‌کنیم:
 
توجه کنید که  عدد طبیعی نیست، پس غیر قابل قبول است.

برنده مسابقهمحمدرضا سیاهکالی

محمدرضا سیاهکالی

نفر اول (با 0:0:17)
2 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر دوم (با 0:0:24)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر سوم (با 0:0:27)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر چهارم (با 0:0:36)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر پنجم (با 0:0:37)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
محمدرضا سیاهکالی  محمدرضا سیاهکالی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

برنده شدم

تیم پشتیبانی پرگاس

آفرین به شما

ارسال دیدگاه