سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 520


راهنما
دعوت دوستان

سوال 520 | ۰۸ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


ماهواره‌ های امید، ظفر 1 و ظفر 2 به دورکره زمین می چرخند. ماهواره امید هر 900 دقیقه و ظفر 1 هر 1200 دقیقه و ظفر 2 هر 1800 دقیقه یک دور کامل می‌ زنند. اگر این سه ماهواره هم اکنون در کنار  هم باشند، چند دقیقه‌ی دیگر دوباره کنار هم خواهند بود؟
 

پاسخ

  

3600برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:23
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:28
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:29
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:34
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:0:53
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:56
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 8 با 0:1:19
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 9 با 0:1:50
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه