سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 526


راهنما
دعوت دوستان

سوال 526 | ۱۴ تیر ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آزمون 95
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


گزینه ی ناهماهنگ تر با دیگر گزینه ها را انتخاب کنید.

 

پاسخ

  

3

 
حل: در همه ی شکل ها غیر از شکل (3)، شکل ناقص داخلی از شکل بیرونی یک ضلع کمتر دارد.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:20
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 3 با 0:0:20
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:21
20 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 5 با 0:0:21
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 6 با 0:0:21
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 8 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:0:22
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 10 با 0:0:22
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 11 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 12 با 0:0:23
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 13 با 0:0:26
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 14 با 0:0:34
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه