سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 527


راهنما
دعوت دوستان

سوال 527 | ۱۵ تیر ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آزمون 95
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


گزینه ی ناهماهنگ تر با دیگر گزینه ها را انتخاب کنید.

 

پاسخ

  

4

حل: در همه ی شکل ها غیر از شکل (4)، از سه شکل داخلی دو تا پایین و یکی بالاتر قرار دارد.

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:21
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:22
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 6 با 0:0:25
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:28
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه