سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 525


راهنما
دعوت دوستان

سوال 525 | ۱۳ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم حد و فرآیندهای حدی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، با توجه به جدول زیر، حاصل کدام است؟

پاسخ

  

3

با قرار دادن مقادیر داده شده برای در ضابطه ، جدول را کامل می کنیم:

 
 
 
با توجه به جدول، درمی یابیم که و از آن جایی که مقادیر رفته رفته به عدد 3 نزدیک می شوند، پس. بنابراین:
 

برنده مسابقهالهه طالب زاده

الهه طالب زاده

نفر 1 با 0:0:31
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:45
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 5 با 0:0:46
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 6 با 0:0:46
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 7 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه