سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 529


راهنما
دعوت دوستان

سوال 529 | ۱۷ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:1:31

میانگین زمان پاسخ دهی


میانگین سن پدر و مادر راحله 39 است. پدر راحله 4 سال از مادر او بزرگ‌تر است. میانگین سن راحله و سن پدرش 23 است. راحله چند سال دارد؟

پاسخ

  

5

با توجه به این‌که میانگین سن پدر و مادر راحله 39 سال است، پس مجموع سن آن‌ها 78 می‌شود. اختلاف سن آن‌ها نیز 4 سال است.                                                           برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:28
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:37
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:43
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:1:2
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:1:4
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 6 با 0:1:5
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:1:6
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 8 با 0:1:11
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 9 با 0:1:38
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 10 با 0:2:28
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه