سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 93 | ۰۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:7)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:13)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر سوم (با 0:0:18)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر چهارم (با 0:0:23)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر پنجم (با 0:0:32)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه