سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 93


راهنما
دعوت دوستان

سوال 93 | ۰۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:7
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:13
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 3 با 0:0:18
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 4 با 0:0:23
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 5 با 0:0:32
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 6 با 0:0:38
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 7 با 0:0:38
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 8 با 0:0:39
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 9 با 0:0:42
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 10 با 0:0:44
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 11 با 0:0:46
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه