سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 534


راهنما
دعوت دوستان

سوال 534 | ۲۲ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


از 5 برابر عددی 9 واحد کم کردیم؛ حاصل 6 شد. آن عدد کدام است؟

پاسخ

  

3

 به جای آن عدد یک مربع قرار می‌دهیم.

اگر از  ، 9 تا کم کنیم. حاصل 6 می‌شود، پس   برابر با 15 است.

5 در چه عددی ضرب شود، حاصل 15 می‌شود؟ پاسخ، عدد 3 است.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:20
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:20
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 6 با 0:0:26
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:28
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:28
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 9 با 0:0:28
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 10 با 0:0:31
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:0:31
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 12 با 0:0:54
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 13 با 0:0:55
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید چطور زمان پاسخ دهی ۱ دقیقه ولی عسل پور اسحاقی در ۱ دقیقه و ۱۴ دقیقه پاسخ دادن؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه