سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 534


راهنما
دعوت دوستان

سوال 534 | ۲۲ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


از 5 برابر عددی 9 واحد کم کردیم؛ حاصل 6 شد. آن عدد کدام است؟

پاسخ

  

3

 به جای آن عدد یک مربع قرار می‌دهیم.

اگر از  ، 9 تا کم کنیم. حاصل 6 می‌شود، پس   برابر با 15 است.

5 در چه عددی ضرب شود، حاصل 15 می‌شود؟ پاسخ، عدد 3 است.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
12 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:20
45 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:20
8 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:21
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:21
54 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 6 با 0:0:26
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:28
11 بار نفر اول
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:28
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 9 با 0:0:28
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 10 با 0:0:31
6 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:0:31
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 12 با 0:0:54
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:55
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ببخشید چطور زمان پاسخ دهی ۱ دقیقه ولی عسل پور اسحاقی در ۱ دقیقه و ۱۴ دقیقه پاسخ دادن؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه