سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 94 | ۰۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

56

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار تقریبی  با تقریب یک رقم اعشار برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

2/2برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:3)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر دوم (با 0:0:6)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر سوم (با 0:0:13)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر چهارم (با 0:0:31)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر پنجم (با 0:0:35)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه