سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 94


راهنما
دعوت دوستان

سوال 94 | ۰۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

56

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار تقریبی  با تقریب یک رقم اعشار برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

2/2برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:3
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:6
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 3 با 0:0:13
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:31
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 5 با 0:0:35
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 6 با 0:0:43
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 7 با 0:0:43
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 8 با 0:0:44
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 9 با 0:0:45
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 10 با 0:0:52
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه