سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 550


راهنما
دعوت دوستان

سوال 550 | ۰۷ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


19 – پنج حرف از 7 حرف کلمه  را با جایگشت‌های متمایز کنار هم قرار می‌دهیم. تعداد کلماتی که هر سه  در آن‌ها موجود باشند، کدام است؟
 

پاسخ

  

120

 حروف کلمه‌ی ELEMENT شامل 3 حرف تکراری E است، بنابراین برای ساختن کلمات پنج حرفی که شامل هر سه حرف E است کافی است دو حرف دیگر از حروف غیر E (یعنی L ، M ، N یا T )را انتخاب می‌کنیم و با سه حرف تکراری E جایگشت می‌دهیم:
 تعداد کلمات

برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 3 با 0:0:48
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:50
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:0:53
110 بار نفر اول
252 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 8 با 0:0:53
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه