سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 548


راهنما
دعوت دوستان

سوال 548 | ۰۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در بین 10 عدد متوالی طببیعی حداکثر چند عدد اول وجود دارد؟ 
 

پاسخ

  

5

 هرچه در اعداد طبیعی جلوتر برویم تراکم اعداد اول کم تر می شود، در سری متوالی 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 ، پنج عدد اول داریم که به نظر بیشترین تعداد می باشد!

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:27
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:29
9 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:29
8 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:30
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 6 با 0:0:32
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:33
22 بار نفر اول
124 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:40
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 9 با 0:0:42
9 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 10 با 0:0:47
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:0:54
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

ببخشید اما چرا ۱۱ ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب 5 است.

ارسال دیدگاه