سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 557


راهنما
دعوت دوستان

سوال 557 | ۱۴ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


  در شکل مقابل چند پاره‌ خط وجود دارد؟

 

پاسخ

  

20

خط‌ها به 3 دسته افقی، عمودی و مورب دسته بندی کرده و تعداد پاره خط‌های هر دسته را می‌شماریم.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:20
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:23
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:34
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 7 با 0:0:35
11 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:36
62 بار نفر اول
217 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:1:7
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 10 با 0:1:14
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 11 با 0:1:23
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 12 با 0:1:32
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:1:34
9 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 14 با 0:1:45
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه