سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 559


راهنما
دعوت دوستان

سوال 559 | ۱۶ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


مژده چهار بار تاس می‌اندازد و کلاً 23 امتیاز به دست می‌آورد. مژده چندبار شش آورده است؟

پاسخ

  

3

 با توجه به حدس و آزمایش جدول زیر، اگر 1 یا 2 بار تاس شش آورده باشد و امتیاز آن را با بالاترین تاس غیر از 6 هم جمع کنیم، باز هم به امتیاز 23 نمی‌رسیم، بنابراین تنها حالتی که با 4 پرتاب تاس به امتیاز 23 می‌رسیم، آوردن 3 تا تاس 6 و یک تاس 5 امتیازی است.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:19
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:21
20 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
14 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:33
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:34
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

نفر 8 با 0:0:36
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 9 با 0:0:50
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:0:52
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 11 با 0:0:54
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 12 با 0:1:0
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 13 با 0:1:2
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 14 با 0:1:22
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:1:31
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه