سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 98 | ۱۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه ی تعریف تابع  به صورت  باشد، مجموعه ی  شامل چند عضو است؟
 

پاسخ

  

3


 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:28)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:37)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر سوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر چهارم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه