سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 565


راهنما
دعوت دوستان

سوال 565 | ۲۲ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


هنگام تولد محدثه، پدرش 30 سال داشت. اکنون مجموع سن آن‌ها 46 سال است. حاصل ضرب سن محدثه و پدرش کدام است؟

پاسخ

  

304

 با قرار دادن اعدادی که 30 تا اختلاف دارند، در جدول حدس و آزمایش متوجه سن کنونی محدثه و پدرش می‌شویم.

 
 

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:20
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:20
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:20
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 6 با 0:0:25
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:27
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:28
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 9 با 0:0:34
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 10 با 0:1:0
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:1:0
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 12 با 0:1:0
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه