سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 560


راهنما
دعوت دوستان

سوال 560 | ۱۷ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی عددی، جملات سوم، هفتم و نهم می توانند سه جمله ی متوالی از دنباله ی هندسی باشند. چندمین جمله ی این دنباله عددی، صفر است؟

پاسخ

  

11

قدرنسبت دنباله ی هندسی را حساب کنیم:

پس داریم:

یعنی جمله ی یازدهم صفر است.

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:42
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 7 با 0:0:50
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 8 با 0:0:51
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 9 با 0:0:55
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه