سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 562


راهنما
دعوت دوستان

سوال 562 | ۱۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت q ، جمله‌ی دوم و دو برابر جمله‌ی پنجم و جمله‌ی هشتم می‌توانند سه جمله‌ی متوالی از دنباله‌ی حسابی باشند. مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

4

جمله‌ی دوم ، جمله‌ی پنجم  و جمله‌ی هشتم  است. پس سؤال می‌گوید ،  و  دنباله‌ی حسابی ساخته‌اند:


برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 1 با 0:0:46
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:48
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 4 با 0:0:52
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه