سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 566


راهنما
دعوت دوستان

سوال 566 | ۲۳ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:55

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر در می‌یابیم که . در این صورت حاصل عبارت زیر کدام است؟

پاسخ

  

1521

به رابطه‌ی روبه رو دقت کنید:

به عبارت دیگر عدد 5 از دو برابر عدد 3 یکی کم‌تر است.
بنابراین آخرین عدد دنباله را باید با عدد 1 جمع و بر 2 تقسیم کنیم. حالا اگر جواب به دست آمده را در خودش ضرب کنیم، حاصل جمع دنباله به دست می‌آید.


برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:22
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 3 با 0:1:5
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:1:27
127 بار نفر اول
359 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:1:31
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

نفر 6 با 0:1:34
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:1:52
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
سوال امشب شبیه رابطه گالیله بود که گفت در شرایط شتاب ثابت مسافت با مجذور زمان متناسب است

ارسال دیدگاه