سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 571


راهنما
دعوت دوستان

سوال 571 | ۲۸ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


علی کوچولو به تعداد مساوی از سکه های 100 تومانی و 200تومانی در قلکش دارد. اگر مجموع پول داخل قلک او، 12000 تومان باشد، چند سکه درون قلک او وجود دارد؟

پاسخ

  

80

تعداد سکه‌ها را مجهول در نظر می‌گیریم و معادله‌ی آن را می‌نویسیم:

چون دو نوع سکه داشتیم این عدد را دو برابر می‌کنیم تا تعداد کل سکه‌ها را پیدا کنیم.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:0:24
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:26
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 8 با 0:0:32
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
من امشب 20 ثانیه تموم شد زدم ثبت پاسخ و ثبت شد
اما زده 32 ثانیه زمان ثبت
من زدم ثبت و سریع ثبت شد
چرا انقدر زمان زیاد ثبت شده ؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم، احتمال نت شما قطع و وصلی داشته که با تاخیر ثبت شده عزیزم!

ارسال دیدگاه