سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 572


راهنما
دعوت دوستان

سوال 572 | ۲۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


با انگشتان یک دست به چند حالت میتوان عدد3 را نشان داد؟ (راهنمایی: از یک جدول نظام‌دار استفاده کنید.)

پاسخ

  

10

 با یک جدول نظام دار پاسخ را به دست می‌آوریم:


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
55 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
50 بار نفر اول
170 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
7 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:24
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:31
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:31
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:31
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:0:38
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:50
3 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

نفر 11 با 0:0:50
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 12 با 0:0:55
62 بار نفر اول
220 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 13 با 0:1:3
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 14 با 0:1:12
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:1:21
9 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه