سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 566


راهنما
دعوت دوستان

سوال 566 | ۲۳ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


53 – مقدار برابر است با: 
 

پاسخ

  

120

 

از طرفی می‌دانیم که 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:24
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:45
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:47
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 8 با 0:0:51
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه