سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 567


راهنما
دعوت دوستان

سوال 567 | ۲۴ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,700 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


جملات دوم، پنجم و دوازدهم از یک دنباله ی حسابی می توانند سه جمله ی متوالی از دنباله ی هندسی باشند، قدرنسبت دنباله ی هندسی کدام است؟

پاسخ

  

7/3

جملات دوم، پنجم و دوازدهم دنباله ی حسابی به ترتیب هستند پس باید داشته باشیم:

پس داریم:

راه دوم: می توان به راحتی ثابت کرد که قدرنسبت دنباله ی هندسی با جملات متوالی برابر است با:

پس داریم:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 6 با 0:0:51
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 8 با 0:0:56
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه