سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 574


راهنما
دعوت دوستان

سوال 574 | ۳۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟                                         
 

پاسخ

  

5

عددهای  هر سه دارای عامل‌های 2، 3 و 5 هستند.

 
 

 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:45
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:50
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 7 با 0:0:53
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه