سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 575


راهنما
دعوت دوستان

سوال 575 | ۰۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، برابر کدام است؟      
 

پاسخ

  

32

اول سعی می‌کنیم A را ساده کنیم. برای این کار عددهای زیر رادیکال را به ساده‌ترین صورت می‌نویسیم:اکنون که  است، پس .

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:39
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:46
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 6 با 0:0:46
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 7 با 0:0:51
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه