سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 579


راهنما
دعوت دوستان

سوال 579 | ۰۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در کیسه ای 31 آب نبات ریخته بودیم. تعداد آب نبات هایی که مریم در روز اول خورد،  تعداد آب نبات هایی بود که پرهام در همان روز خورده بود. روز بعد آب نبات هایی که مریم خورد  تعداد آب نبات هایی بود که پرهام در همان روز خورد و آب نبات ها تمام شد. مریم چند تا آب نبات خورده است؟
 

پاسخ

  

13

  روش اول: روز اول   آب نبات مریم خورده و  آب نبات پرهام.
روز دوم  آب نبات مریم و  آب نبات پرهام خورده است. کل آب نبات ها 31 تاست.
                                                                                                                          
                                                                                                                   
پس آب نباتی که مریم خورده:                                                                                 
روش دوم: تعداد آب نبات هایی که پرهام روز اول خورده مضرب 4 است و روز دوم مضرب 3 با جدول نظام دار حل می کنیم. یعنی اعداد مختلف را امتحان می کنیم!

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:0:28
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:0:29
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:0:38
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 7 با 0:0:41
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:1:0
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:1:1
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه