سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 581


راهنما
دعوت دوستان

سوال 581 | ۰۷ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


طول سه یال مکعب مستطیلی عددهایی طبیعی هستند که تصاعد هندسی با قدر نسبت 2 تشکیل می دهند. کدام عدد زیر می تواند حجم این مکعب مستطیل باشد؟ (مسابقات ریاضی کانگورو 2008)
 

پاسخ

  

216

اگر طول کوچکترین یال a باشد، طول یال های دیگر  می شود.
                                                                                      
پس حجم مکعب، توان سوم یک عدد طبیعی است. در بین گزینه ها فقط 216 توان سوم یک عدد طبیعی است:
                                                                                   

برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 1 با 0:0:39
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:41
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 6 با 0:0:54
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 7 با 0:0:55
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه