سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 581


راهنما
دعوت دوستان

سوال 581 | ۰۷ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد چند رقمي است؟                                                                          

پاسخ

  

15

  

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:30
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:37
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:50
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:56
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 6 با 0:1:6
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:1:7
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 8 با 0:2:0
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
ببخشید ولی مگه ما برای این مدل سوالات فرمول نداشتیم؟
داشتیم دیگه
برای اینکه جواب یک توان چند رقمی است اندازه توان را +1 میکنیم
مثلا : عدد 11 به توان 12 چند رقمی است؟
12+1=13 13 رقمی است
پس این سوال هم همینطور میشود
20 به توان 11 چند رقمی است؟
11+1=12 پس 12 رقمی است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، خیر این رابطه ای که شما فرستادید در حالت کلی درست نمی باشد. پیشنهاد می کنیم برای اعداد توان دار دو رقمی با پایه ای مثل 20، از تعداد صفر های عددی توان دار با پایه 10 استفاده کنید.

ارسال دیدگاه