سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 103


راهنما
دعوت دوستان

سوال 103 | ۱۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ ی چند عضو دارد؟                                              

پاسخ

  

1

مجموعه‌ی A  فقط شامل یک عضو است:                                       

برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر 1 با 0:0:4
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههستی ارش

هستی ارش

نفر 2 با 0:0:7
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:12
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه