سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 586


راهنما
دعوت دوستان

سوال 586 | ۱۲ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                    
 

پاسخ

  

22

                                            

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:23
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:0:26
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:0:32
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 7 با 0:0:33
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 8 با 0:0:34
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 9 با 0:0:35
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 10 با 0:0:40
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
حنانه ولی زاده قنبرآباد  حنانه ولی زاده قنبرآباد
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

خیلییی جذابه متشکریم😍

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ارسال دیدگاه