سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 589


راهنما
دعوت دوستان

سوال 589 | ۱۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ی دارای چند عضو است؟                            
 

پاسخ

  

6

 با توجه به تعریف اعداد طبیعی،  اعداد 1و2و3و4و5و6 در این محدوده قرار می گیرند.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:0:22
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 5 با 0:1:0
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه