سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 593


راهنما
دعوت دوستان

سوال 593 | ۱۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


قرینه‌ی عدد 10- ، نسبت به 4+ چه عددی است؟

پاسخ

  

18

 فاصله‌ی عدد 10- و 4+ از تفریق این دو عدد به دست می‌آید .

حالا کافی است از عدد  واحد به سمت راست حرکت کنیم.         برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:22
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:0:38
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:44
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:0:45
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 7 با 0:0:48
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:52
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 9 با 0:1:0
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه