سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 597


راهنما
دعوت دوستان

سوال 597 | ۲۳ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


یکی از جواب‌های معادله‌ی  برابر 2 است. جواب دیگر معادله کدام است؟ 
 

پاسخ

  

3/2

 چون یکی از جواب‌های معادله برابر 2 می‌باشد، در معادله به جای  مقدار 2 را قرار می‌دهیم و  را به دست می‌آوریم:
    
حال در معادله‌ی اصلی به جای ، عدد 3 را قرار می‌دهیم:
 
اکنون هم از مجموع دو ریشه و هم از حاصل ضرب دو ریشه می‌توانیم استفاده کنیم و به کمک یکی از آن‌ها ریشه‌ی دیگر را به دست آوریم: 


برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:42
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:42
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 7 با 0:0:49
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه