سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 599


راهنما
دعوت دوستان

سوال 599 | ۲۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عددی عبارت مقابل به ازای  برابر است با:        
 

پاسخ

  

2

                                                                             

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
62 بار نفر اول
220 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:21
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
7 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:21
50 بار نفر اول
170 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 7 با 0:0:21
55 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:24
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 9 با 0:0:25
18 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 10 با 0:0:33
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 11 با 0:0:38
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 12 با 0:0:40
11 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 13 با 0:0:49
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 14 با 0:0:50
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 15 با 0:1:0
3 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه