سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 605


راهنما
دعوت دوستان

سوال 605 | ۳۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
4 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:1:26

میانگین زمان پاسخ دهی


همه‌ی اعداد صحیح 1 تا 2006 را روی تخته نوشته‌ایم. سارا زیرهمه‌ی اعدادی که بر 2 بخش‌پذیرند، خط می‌کشد. مریم زیر همه‌ی اعدادی که بر 3 بخش‌پذیرند، خط می‌کشد. کیمیا زیر همه‌ی اعدادی که بر 4 بخش‌پذیرند، خط می‌کشد. زیر چند تا از عددها دقیقاً دو تا خط کشیده شده است؟ 

پاسخ

  

501

 اعدادی که بر 2 و 3 بخش‌پذیرند بر 4 نیستند یا اعدادی که فقط بر 4 و2 بخش‌پذیرند بر 3 نیستند.


برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:49
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:1:7
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:1:49
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 8 با 0:2:53
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:2:55
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:3:27
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه