سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 608


راهنما
دعوت دوستان

سوال 608 | ۰۳ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


با کدام تعداد چوب کبریت یکسان و بدون شکستن چوب کبریت ها، نمی توان مثلث ساخت؟ 

 

پاسخ

  

4

   

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:23
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:0:27
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:32
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:1:0
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 9 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 10 با 0:1:0
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

6>x

یگانه ابراهیمی  یگانه ابراهیمی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

ممنون 💕

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

ببخشید منظور سوال چی هست اصلا

تیم پشتیبانی پرگاس

گزینه ها در صورت سوال اضافه شدن.

ارسال دیدگاه