سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 609


راهنما
دعوت دوستان

سوال 609 | ۰۴ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


محیط شکل زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ 

 

پاسخ

  

42

              

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:22
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:1:4
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:1:44
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه