سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 611


راهنما
دعوت دوستان

سوال 611 | ۰۶ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


راننده ای با اتومبیل خود از شهر A حرکت کرد، پس از طی 10 کیلومتر به طرف شرق، 8 کیلومتر به طرف شمال و 4 کیلومتر به طرف غرب به شهر B رسید. فاصله ی دو شهر  به طور مستقیم چند کیلومتر بوده است؟
 

پاسخ

  

10

  از روی شکل واضح است  . (اعداد 6، 8 و 10 اعداد فیثاغورسی اند!)
       

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:21
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:33
62 بار نفر اول
220 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:50
18 بار نفر اول
110 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:0:53
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:1:6
9 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:1:11
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه