سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 609


راهنما
دعوت دوستان

سوال 609 | ۰۴ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


ریشه‌ی مضاعف معادله‌ی کدام است؟
 

پاسخ

  

1

                                                                                                                   

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:37
56 بار نفر اول
165 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:48
81 بار نفر اول
156 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:50
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:54
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه