سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 612


راهنما
دعوت دوستان

سوال 612 | ۰۷ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


11 – اگر حاصل ضرب ریشه‌های معادله‌ی برابر باشد، آن‌گاه مجموع ریشه‌های معادله برابر است با:
 

پاسخ

  

2 
 
 
 
اکنون در معادله‌ی  به جای m عدد 1 را جایگزین می‌کنیم:
 
حال مجموع ریشه ها را با استفاده از رابطه‌ی  به دست می‌آوریم:                             

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:33
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 6 با 0:0:47
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 8 با 0:0:51
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 9 با 0:0:51
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه