سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 616


راهنما
دعوت دوستان

سوال 616 | ۱۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده‌ی تقسیم حاصل عبارت بر 399 کدام است؟ 
 

پاسخ

  

51


می‌دانیم باقی‌مانده تقسیم 400 بر 399،‌یک است. پس داریم:
 باقی‌مانده

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
54 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
25 بار نفر اول
173 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
136 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 5 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:41
4 بار نفر اول
114 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:43
10 بار نفر اول
95 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:1:18
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه