سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 616


راهنما
دعوت دوستان

سوال 616 | ۱۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,600 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده‌ی تقسیم حاصل عبارت بر 399 کدام است؟ 
 

پاسخ

  

51


می‌دانیم باقی‌مانده تقسیم 400 بر 399،‌یک است. پس داریم:
 باقی‌مانده

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 5 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:41
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:43
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:1:18
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه