سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 617


راهنما
دعوت دوستان

سوال 617 | ۱۲ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


 کوچک‌ترین عدد اولی که مجموع  بر آن بخش‌پذیر است، کدام می‌باشد؟  
 

پاسخ

  

2

عدد فرد به توان هر عددی برسد،‌ حاصل یک عدد فرد می‌شود. پس یک عدد زوج بر 2 بخش‌پذیر است.                                                                        
زوج= فرد + فرد  

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
55 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 2 با 0:0:21
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:23
62 بار نفر اول
220 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:37
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 6 با 0:0:40
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:49
9 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 8 با 0:0:55
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:1:17
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه