سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 619


راهنما
دعوت دوستان

سوال 619 | ۱۴ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


رقم یکان عدد   کدام است؟                                                    (المپیاد ریاضی)

پاسخ

  

0

            
تعداد یک‌ها

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:31
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:58
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:59
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:1:4
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:1:10
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:1:12
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 11 با 0:1:40
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

خیلی عالی بود ممنون

تیم پشتیبانی پرگاس

خیلی متشکریم، تلاش شما ستودنیه و به ما انرژی می ده.

ارسال دیدگاه