سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 628


راهنما
دعوت دوستان

سوال 628 | ۲۳ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


رابطه  به ازای کدام مقدار m، یک تابع است؟
 

پاسخ

  

-1

 اگر  باشد، با یک ورودی دو تا خروجی داریم زیرا:                                      
اما برای  یک تابع داریم:                                                    
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:22
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:46
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 6 با 0:0:46
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 8 با 0:0:55
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه