سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 622


راهنما
دعوت دوستان

سوال 622 | ۱۷ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  و n عددی طبیعی باشد، بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک A و B کدام است؟ 
 

پاسخ

  

1

دو عدد متباین اند.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
62 بار نفر اول
217 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
1 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:27
5 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 6 با 0:0:35
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:0:38
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:38
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:1:4
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:1:26
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 11 با 0:1:31
9 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 12 با 0:1:56
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه