سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 634


راهنما
دعوت دوستان

سوال 634 | ۲۹ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد پنج رقمی زوج با ارقام  می توان نوشت؟ (با تکرار ارقام)
 

پاسخ

  

3240

 تکرار ارقام مجاز است پس با آن که صفر جزء رقم ها است دیگر نیازی نیست دو حالت جداگانه در نظر بگیریم و مسئله خیلی راحت تر حل می شود، توجه کنید چون تکرار ارقام مجاز است، نباید رقمی را خط بزنیم فقط به این موضوع دقت کنید که صفر در خانه ی اول از چپ نمی تواند قرار گیرد:

۳۲۴۰ = ۳×۶×۶×۶×۵ = تعداد عددهای خواسته شده    

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:44
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:45
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 7 با 0:0:48
8 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 8 با 0:0:51
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 9 با 0:0:54
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه