سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 630


راهنما
دعوت دوستان

سوال 630 | ۲۵ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار عبارت روبه رو کدام است؟ 

پاسخ

  

4

 با توجه به این که حاصل هر پرانتز می‌شود: 1-، حاصل مجموع پرانتزها را به دست می‌آوریم:


برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:21
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:23
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:24
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:43
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 7 با 0:0:45
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهفاطمه قربانی

فاطمه قربانی

نفر 8 با 0:0:53
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا صادقی

زهرا صادقی

نفر 9 با 0:0:55
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 10 با 0:1:0
11 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
فاطمه قربانی  فاطمه قربانی
پاسخ
7 ماه پیش
1 0

میشه ۵+

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

خیلی عالی بود ممنون از سوالات خوبتون

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ارسال دیدگاه